ردیف نام نام خانوادگی پدر
1 پری ناز اردشیریان مهربان
2 فیروزه امانت یزدی اردشیر
3 مهرآنا آتش بند رستم
4 مهنوش آسمانی مهرداد
5 آرزو باستانی کیخسرو
6 پرنیا باستانی بهزاد
7 آرشام باوفا بابک
8 بهناز بختیار اردشیر
9 بهشاد بزرگ چمی بهرام
10 سپینا بزرگی کورش
11 سحر بمانی سهراب
12 فرشاد پشوتنی زاده اردشیر
13 سوشیانت پوروشسب سهراب
14 آریا جمشیدیان مبارکه بهروز
15 بردیا خدادادی مبارکه آرش
16 مهرسا خسروپور سیامک
17 افشین خسروی جمشید
18 نسترن دمهری کیخسرو
19 شقایق دینیاری شریف آباد یزد
20 کوشا زندیان فرشید
21 دلارام زندیان شاهرخ
22 خشایار شهریاری بهرام
23 شایان فره وشی رستم
24 پگاه قرئی کرمانی مهرداد
25 ویستا کدخدایان دانش
26 فرنام کیانپور رامین
27 آیدین کیانی مهربان
28 ارشیا گشتاسبی جمشید
29 ناهید لریان کیخسرو
30 مهتا مالی افشین
31 مهرنگار موبد خدابخش
32 پویا نمیرانیان شهرام
33 ندا نمیری شهریار
34 رومینا نمیری خداداد
35 فرحناز نوایزدان منوچهر
36 آرمان والانژاد بهروز
37 آرویس ویرابی سهراب
38 گلنوش یزدانی بیوکی کورش آقا