ردیف نام نام خانوادگی رشته
1 نگین اردشیری مبارکه مدیریت کسب وکار
2 بهمن اردشیریان نرم افزار کامپیوتر
3 مهسا ایزدی کلانتری کودکیاری-مربی کودک
4 کامشاد باستانی حسابداری بازرگانی
5 نازنین بامسی حسابداری بازرگانی
6 نیلوفر تیراندازی نرم افزار کامپیوتر
7 بهرام خادمی شریف آباد تاسیسات
8 شادمهر خسرویانی هتلداری
9 یکتا دانش زاد روابط عمومی
10 نیکتا رادخو حسابداری بازرگانی
11 نیما رایومند الکترونیک عمومی
12 شروین سبزه مکانیک خودرو
13 نام نام خانوادگی رشته
14 سپنتا هماوندی الکتروتکنیک-برق صنعتی