کلاس چهارم دبستان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 فراز اختیاری فرامرز
2 مهتا استقامت کیخسرو
3 پارمیدا افخم بهرام
4 جاوید افشاری افشین
5 مانی افشاری علی آباد شهریار
6 ورهرام ایدلی مزرعه مهران
7 راتا ایرانی نوذر
8 نیکو آبیاری جعفرآباد مهربان
9 آویسا باستانی نژاد لهراسب
10 ماهان بامسی کیخسرو
11 پرهام بزرگی چمی داریوش
12 ویستا بلندی کورش
13 پردیس بلیوان پرویز
14 آرتینا بلیوان
15 ماهان بماني بابك
16 آریا بهمردی کلانتری ادشیر
17 آرتین پارسیا اسفندیار
18 پارسینا پارسیا بابک
19 پارمیدا پاک سرشت بهنام
20 پرنیا پرنده بهروز
21 پردیس پشوتنی زاده رستم
22 ساینا پوریزدگردی بهنام
23 مهرنام جمشیدی کلانتری فریدون
24 ارشیا جوبانیان بهمن
25 افراز جوبانیان بهمن
26 وانیا چشمه ء آرش
27 پارسا  خداپرستی کوروش
28 نگین خدادادی مبارکه کورش
29 آیسا خسروی آرش
30 بردیا خسروی سروش
31 راستین دبستانی آرمین
32 آریان دهنوی یزدی شهریار
33 سپنتا رستم فرودی کورش
34 آرتمیس رستمی عصرآبادی رشید
35 سام سلامت رستم
36 آراد شادفر آریا
37 اشا شهریاری کلانتری مهرداد
38 نگین شهریاری کلانتری مهرشاد
39 پانته آ غیبی کورش
40 نیکام فرامرزی کامبد
41 سپهر کامران فر فرهاد
42 روهان کامکار رستم
43 ارمان کاویانی فرزاد
44 کیانام کاویانی پور بهزاد
45 شکیبا کلانتری فر شاهرخ
46 آریانا کلانتری فرد اردشیر
47 سینا کیخسروان جمشید
48 سپنتا مال گنجی کورش
49 ستاره مهرشاهی بهمن
50 آیدا نجمی فریدون
51 آرتین نمیرانیان فربد
52 سیروس نمیری شهریار
53 ارشیا نمیری سروش
54 آنیسا نوشیروان راحت آباد فریدون
55 تندیس نیک منش شهرام
56 سروش هماوندی اشکان
57 راتاناز وجدان ایرا نی دین شاه
58 مهرنگار وخشور شاپور
59 مینو ولی شریف آباد کامران
60 گلبانو يزداني بيوكي ايرج
61 پارسا یزدانی شاهرخ
62 وهیشتا یزدانی شاهرخ
63 درسا یزدانی پارسا
64 رادین یگانه کورش