کلاس دوم دبستان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 تریتا استاد مهرداد
2 آيدا آباداني اردشير
3 آذين آباداني اردشير
4 رائیکا آبیاری هرمز
5 پارسا باستانی اله آبادی منوچهر
6 بهشاد باستانی اله آبادی سهراب
7 فیروزه بزرگ مهری خشایار
8 اشا بزرگی کورش
9 مهراد به دینیان رشید
10 بهار بهرامی کلانتری شابهرام
11 پادینا پاک سرشت بهنام
12 شهرزاد پای سروی بهروز
13 شکیلا خسروی شریف آبادی افشین
14 پیمان خسرویانی داریوش
15 رادمهر خسرویانی منوچهر
16 شهراد دینیاریان منوچهر
17 شیرین ذهبی هومن
18 آریا رستم فرودی کورش
19 کیا رستمیان فرزاد
20 آرتین زنده نوش پژمان
21 سامیار سپهری کامران
22 مروارید سلامتی فرشاد
23 بهرام سنجانا امید
24 ستاره سیستانی کامبیز
25 پدرام شاه گشتاسبی رستم
26 آرتین شهریاری فر فرزاد
27 هما فردین پور بهرام
28 دیانا فرودی آرش
29 فراز فرهی فر فرشاد
30 سپنتا فلاحتی بیژن
31 آرشین فلاحتی جمشید
32 فرنیا فلفلی رستم
33 پگاه فیروزمند بهمن
34 روژان کاویانی رامین
35 آرتمیس کاویانی کوثر خیزی خداداد
36 آتریا کدخدایان بیژن
37 همتا کدخدایان داریوش
38 کیانا کرمانیان راحت آباد کیوان
39 پارسا کشاورزیان آرش
40 شادمهر کلانتری فرشاد
41 فرزاد کیان زاد فرشید
42 رهام کیانی مبارکه منوچهر
43 رامین گنجی فریدون
44 آترین گوهربخش بیژن گوهربخش
45 آراد مالی فرزاد
46 مهرزاد مالی بهنام
47 رادین ماوندادنژاد شاهین
48 مهرنوش ماوندادی میدیوماه
49 اهورا مهرافزا کورش
50 آرین مهربابا مازیار
51 فرزام مهرخداوندی هرمز
52 یسنا نجمی فرزان
53 اردشیر نریمان خدامراد
54 آرتین نمیری آرمین
55 آندیا نمیریان فرشید
56 نیما نوذری افشین
57 روژینا نیک منش افشین
58 هیربد نیکفام فرشید
59 ارشیا ویرابیان آریا
60 آرزو یزدانی اله ابادی رستم
61 شایان یزدانی بیوکی فرشاد