کلاس پنجم دبستان

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 آرین استاد اردشیر
2 آیدا استاد اردشیر
3 آریانا اسفندیاریان خدارحم
4 پارسا امانت یزدی رستم
5 آریا امانت یزدی رستم
6 سپیده امیرانی افشین
7 آریانا باستانی فریبرز
8 آرنیکا بختیارمبارکه نریمان
9 ویستا بختیاری خداداد
10 بهداد برزوئیان اردشیر
11 راييتي بزرگي داريوش
12 آترینا بهار رستم
13 پارسا بهتاش بهزاد
14 مهسا بهمردی فرزاد
15 رادمان پورمستدام بیژن
16 سامان حقیقت بهرام
17 سیمین حقیقت بهرام
18 داریوش حکیم انوشیروان
19 ويستا خداپرستي كامران
20 شروین خسروی هوشنگ
21 آرمیتا خسرویانی هوشنگ
22 آوا خسرویانی شهروز
23 همتا خسروي هرمز
24 راتا خسروي هرمز
25 سپیده داستان رستم
26 آیناز دانش زاد خسرو
27 زال درست سام
28 مهیار دمهری آرمان
29 پانته آ دولت زاده فرهنگ
30 شهرزاد دینیاری شریف آباد یزد بیژن
31 نائیریکا رستمی عصرآبادی خدابخش
32 پریا رئیسی مهدی آبادی فرزاد
33 آوا زنده نوش مهران
34 نوا زندیان شهریار
35 سپهر سروشیان سهیل
36 ساینا سلطانی پور افشین
37 سامان شهریاری رستم
38 پریا عدالتی علی آباد داریوش
39 پارمیدا غیبی کورش
40 آرشین فرودی کیخسرو
41 ستاره فره وشی رستم
42 آرین فرهی رستم
43 هومن فریدونی خدایار
44 شنایا فلاحتی فرشاد
45 هومان فلفلی فرخ
46 مهرناز فیروزان مهرداد
47 شیرین گل فیروزفرد بهروز
48 رامتين قدردان كورش
49 پارمیدا کاوسی زین آباد پیمان
50 ویستا کیانی جم رستم
51 هلنا گشتاسیان کامران
52 رایان ماندگاریان فرشید
53 دیانا مرزبانی رامین
54 هستی میزانیان کامبیز
55 آرتین ناهید جمشید
56 سروش نجمی اسفندیار
57 هستی نمیرانیان کیوان
58 آیسان نمیرانیان کامران
59 مانترا نميرانيان هومن
60 سپنتا نوایزدان سهراب
61 اهورا یزدانی فرزاد
62 سپنتا یزدانی اله آبادی فریبرز