کلاس ششم

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 آرینا ایرانی بهرام
2 کارن باستانی کامبیز
3 بهراد باستانی سیروس
4 پارسا باستانی نژاد لهراسب
5 رستا بختیاری مهربان
6 کسری بزرگی چم دینیار
7 سپند بلندی تورج
8 آتریا بلیوان اسفندیار
9 هومن بمانی رستم
10 گل اندام بهار کورش
11 کاترین بهبودی رامین
12 رهام بهبودی آرمین
13 بیژن بهشاد جمشید
14 نیایش پشوتن بیژن
15 فرنام پور ده موبد اردشیر
16 سپندار پور سرخ آبی شریف آباد داریوش
17 پارسا تیراندازی برومند
18 سامان تيراندازيان مهربان
19 شهروز جمشیدی کیخسرو
20 آرین جمشیدی خلیل به فریدون
21 پرستو جمشیدیان باغ گلستان پشوتن
22 آرمان جمشیدیان مبارکه بهروز
23 رامیار حافظی بابک
24 ستایش خدیوی کیخسرو
25 افروز خسروی جمشید
26 بردیا خسروی کورش
27 ماهک خسروی مهرداد
28 نگین خسروی رستم
29 ناییریکا دانش فرهاد
30 رونیکا دانش فرهاد
31 دنیا درست امید
32 پارسا دهموبدشریف آبادی فرشید
33 آرتین دینیاریان داریوش
34 بهار رستمی رستم
35 روژینا رستمی عصر آباد رستم
36 فروزان رستمی عصر آبادی اسفندیار
37 رستم رستمی عصرابادی ایرج
38 پریا رستمی عصرآبادی قباد
39 اشاوند رستمیان رستم
40 سام سیستانی کامبیز
41 مهبد شهریارپور فرشاد
42 پیوند شهریاری پیمان
43 آرتین شهریاری کلانتری پشوتن
44 پارسا شهزادی آرش
45 دیانا شهزادی فرشید
46 آریا طوفان بهرام
47 آریا طهمورثی کریم داد
48 آرتین ظهرابی خشایار
49 شهراد ظهرابیان تفتی نامدار
50 نائیریکا فرامرزی کورش
51 تینا فرودی قاسم آبادی منوچهر
52 مهتا فرودي قاسم آباد جمشيد
53 فیروزه فلاح زاده مهربان
54 رامان فلفلی فرخ
55 بهار فیروزمند بهمن
56 مهرتاج قاضیگری شاهرخ
57 رامتین کاویانی فربد
58 جهانگیر کدخدایان داریوش
59 پانته آ کشاورزیان آرش
60 کیارش کشمیری فریدون
61 نیما کیان پور مهرداد
62 آریا گشسبی بیژن
63 پارسا ماوندادی خداداد
64 تریتا ماوندادی پوروشسب
65 درسا مرادیان خدایار
66 روشا مزدیسنی رستم
67 بهنیا موبدشاهی جاماسب
68 یکتا مهربانی فریبرز
69 آرش نجمی منوچهر
70 یاسمن نجمی بهروز
71 بیتا نجمی فرهاد
72 دیانا نجمی اسفندیار
73 کارن نمیری کورش
74 آیناز نوایزدان افشین
75 نازنین نوذری پیمان
76 رومینا نیک منش افشین
77 آرش وفاداری مهرداد
78 کاترین وهمنی پدرام
79 پارمیدا یزدان پرستان شهاب
80 نوشین یزدان پناه بهرام
81 وهیشتا یزدانی شاهرخ
82 شایان یزدگردی شابهرام
83 فرین یگانگی کیانفر