کلاس هشتم

1 شهنام ایرانی زاده اشا
2 سامیا آذرگشاسبی کامکار
3 ارشیا آریانفر آزادمهر
4 بردیا باستانی تورج
5 سپهر باستانی رامین
6 ویانا باستانی الله آبادی آرمین
7 کیوان بختیاری تورج
8 واسنا بختیاری خداداد
9 مهبد بمانی چم منوچهر
10 یسنا بهشاد نامدار
11 آرین بهمردی اسفندیار
12 بهاره جویبان بهزاد
13 کامیار جهانگیری فرد امید
14 مازیار حافظی بابک
15 بهار خادمی شریف آباد پرویز
16 دنیا خادمی کلانتری سامان
17 دنیا خدادادی شریف آباد فرشید
18 طناز خسروان آریا
19 آندیا خسروی خسرو
20 شیرین خسروی بهرام
21 فیروزه خسروی رستم
22 همتا خسرویانی سهراب
23 نیما خسرویانی رستم
24 نیوشا خضری مهربان
25 مهران دارابیان کورش
26 ساینا درست بهمن
27 بهداد دینیاری شریف آبادی بهنام
28 رازمهر رستمی کیخسرو
29 مهربرزین رستمی عصرآبادی برزو
30 پویا زندیان فرشید
31 آرمان ساسانی کورش
32 پویا سامیاکلانتری هوشنگ
33 گیانا سروشیان سهیل
34 پورچیستا سعادت مبارکی مهرداد
35 شایان شش برادران شهرام
36 ستایش شهرامی فرشید
37 نریمان شهریاری رستم
38 ارشیا فرودی کیخسرو
39 ارشان فرودیان خداداد
40 کیانا فرهمند پژمان
41 پویا فرهی یزدی فرید
42 مروارید فریبرز جمشید
43 آرین فلاحتی جمشید
44 فیروزه فلفلی رستم
45 اشکان قدردان مهرداد
46 تریتی کاوسی هرمزدیار
47 روژان کیومرثی آرش
48 روشنک کیومرثی هومن
49 هلیا گشتاسیان کامران
50 بیتا مالی افشین
51 نیکتا مالی فرشید
52 آتریا مندگاری حسن آبادی خداداد
53 نیوشا مهرکام کامران
54 مهرنوش نامداری اردشیر
55 شروین نمیرانیان افشین
56 آرزو نمیریان فرشید
57 موژان هماوندی اشکان