کلاس دهم

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 ناشا ارغوانی منوچهر
2 رادمان ایرانی نوذر
3 مهبد آبیاری جعفرآباد رستم
4 یاسمن آفرین نامه خدایار
5 آرین باستانی فریبرز
6 آرمين باستاني اله آبادي شهرام
7 افروز برابری افلاطون
8 فرزین بلیوانی شاه بهرام
9 مه گل بمانی چم منوچهر
10 ملوینا بهرامی بیژن
11 شادوین پاک سرشت رامین
12 آویسا پشوتنی زاده سهیل
13 پریا پورجوانمردی انوشیروان
14 پوریا پوروشسب کوروش
15 ساسان خادمی شریف اباد شاهرخ
16 شهرزاد خدایی ساسان
17 رائیتی خسروی شهرام
18 مروارید خسرویانی کیخسرو
19 مهرو خسرویانی مهران
20 بیتا دمهری داریوش
21 مهسا دهموبد شریف آبادی فرشید
22 آرمان دینیاری شریف آباد بیژن
23 آرین دینیاریان داریوش
24 رزیتا رستمی عصرآبادی هوشمند
25 نیکی رضوانپور رستم
26 ترانه روشن فر بهرام
27 نیکان شهریاری شاهپور
28 ونداد غیبی فردین
29 رومینا فرامرزی کیوان
30 تینا فرامرزی فرزاد
31 پدرام فیروزبخش شهرام
32 کیانا کاویانی دستجردی مهران
33 یسنا کاویانی کوثرخیزی فرزاد
34 کیمیا کیانی حسن اباد رامین
35 مروارید مال گنج شهریار
36 آرین مالی اسفندیار
37 نازگل مالی فرشید
38 نسترن ماندگاریان رامین
39 شادمهر مرزبانی شهرام
40 پارسا مژگانی کورش
41 رامش مندگاری رستم
42 پریا منوچهرپور پرویز
43 مهرنوش موبد خدابخش
44 سپهر میزانیان کامبیز
45 داریوش نامداری اردشیر
46 مهسا نجمی مهران
47 سام نمیرانیان هوشمند
48 پارسا نمیری خداداد
49 بابک نیکدین فرزاد
50 الیکا والانژاد بهروز
51 وستا ورجاوند مهران
52 آناهید ولی شریف آباد شاهپور
53 صدف یزه میدی جهانگیر
54 آتریا یکتاهی بهروز