کلاس یازدهم

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 آتریا افشاری علی آباد بیژن
2 بهرام ایدلی مزرعه مهران
3 آناهیتا ایرانخواه اردشیر
4 فروزان ایرجی کورش
5 پگاه بزرگ چمی خدامراد
6 فرامرز بزرگی چم نریمان
7 آندیا بلیوان اسفندیار
8 رائیتی بهبودی آرمین
9 بهار بهشاد جمشید
10 پردیس بهمردی کلانتری فرخ
11 هومان پورمستدام بیژن
12 ارمیتا پیروزمند جمشید
13 مهرگان جمشیدی کلانتری فریدون
14 خشایار جهانگیری جمشید
15 شروین خادمی کلانتری گودرز
16 فریبرز خان بدر بهروز
17 آریانا خضری مهرنوش
18 شقایق رستمی رستم
19 ساینا زند خاوری اسفندیار
20 ارشام زندیان بهرام
21 شادان زندیان حسن آبادی رستم
22 شینا سرداری سروش
23 تریتی ضیاءتبری آرش
24 شیرین فرودی منوچهر
25 ارش فلاح زاده مهربان
26 کیمیا کیقبادی کورش
27 پویان گشتاسبی  حسن آبادی رستم
28 متین مژگانی فرخ
29 پژمان مهرشاهی فرهاد
30 آریانا نجمی اسفندیار
31 کیانا نمیرانیان کوروش
32 مهرسا نوشیروانی اله آبادی ماه یار
33 راییتی وجدانی ایرانی امید
34 نیلوفر هرمزی کورش
35 فراز یزدانی اسفندیار