کلاس دوازدهم

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر
1 پری ناز اردشیریان مهربان
2 فیروزه امانت یزدی اردشیر
3 مهنوش آسمانی مهرداد
4 پرنیا باستانی بهزاد
5 آرزو باستانی کیخسرو
6 پرهام باستانی اله آبادی سیروس
7 پریا باوفا گیو
8 بهشاد بزرگچمی بهرام
9 سپینا بزرگی کورش
10 سحر بمانی سهراب
11 سوشیانت پوروشسب سهراب
12 آریا جمشیدیان مبارکه بهروز
13 بردیا خدادادی مبارکه آرش
14 مهرسا خسروپور سیامک
15 افشین خسروی جمشید
16 نسترن دمهری کیخسرو
17 شقایق دینیاری شریف آباد یزد بیژن
18 دلارام زندیان شاهرخ
19 کوشا زندیان فرشید
20 خشایار شهریاری بهرام
21 شایان فره وشی رستم
22 پگاه قرئی کرمانی مهرداد
23 کیمیا کاویانی دستجردی فرنام
24 ویستا کدخدایان دانش
25 فرنام کیانپور رامین
26 آیدین کیانی مهربان
27 ارشیا گشتاسبی جمشید
28 ناهید لریان کیخسرو
29 مهتا مالی افشین
30 مهرنگار موبد خدابخش
31 پویا نمیرانیان شهرام
32 ندا نمیری شهریار
33 فرحناز نوایزدان منوچهر
34 آرمان والانژاد بهروز
35 آرویس ویرابی سهراب
36 گلنوش یزدانی بیوکی کورش آقا