کارشناسی ارشد

ردیف نام نام خانوادگی رشته
1 اشکان اردشیریان مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
2 آذر اهورائی فر آموزش زبان انگلیسی
3 شهریار اورمزدی خرمشاهی برنامه ریزی حمل و نقل
4 نیما ایزدی کلانتری مهندسی عمران
5 افروز بازاده مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
6 تورج باستانی اله آبادی مدیریت کارآفرینی
7 نازنین بختیاری مدیریت بازرگانی
8 مهتاب بهلور مهدی آبادی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
9 رامبد بهمردی کلانتری MBA
10 پری ناز پارسی مهر حسابداری
11 امید پای سروی مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
12 مازیار خدیوی مهندسی صنایع
13 آریانا خسروپور تکنولوژی معماری
14 وسپان دمهری مدیریت بازرگانی-دانشگاه آمریکا
15 ساناز رییسی بیوتکنولوژی (زیست فناوری)پزشکی
16 فرزاد رئیسی مهدی آبادی پرستاری مراقبتهای ویژه
17 آناهیتا زندیان حسابداری
18 اردشیر زندیان ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز
19 آرتای ستودیان مدیریت تجارت-دانشگاه روسیه
20 مازیار سلامتی شریف آباد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
21 مروارید ظهرابیان مدیریت بازرگانی-بین الملل
22 مازیار فرودیان مدیریت کسب وکار MBA
23 ندا فیروزفرد حسابداری
24 سیاوش گنجی مهندسی کامپیوتر
25 شبنم لوک یزد مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانولیفی
26 شادی ماوندادی حسابداری
27 مهرناز مخابر حسابداری
28 نگین مندگاری شریف آباد مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
29 مینو منوچهری جبر
30 مهناز مهبد مدیریت پروژه و ساخت
31 خداداد نجمی مهندسی برق (سیستم های قدرت)
32 فریبا نمیرانیان شبکه های کامپیوتری
33 فردین نمیرانیان جمعیت شناسی
34 ستاره نمیرانیان مهندسی پزشکی
35 یاسمین نمیری مهندسی صنایع
36 فرهاد نوایزدان فناوری اطلاعات و ارتباطات - شبکه های کامپیوتری