دکترا

ردیف نام نام خانوادگی رشته
1 فرامرز امانت یزدی جراحی مغز و اعصاب
2 کامیار جمشیدی کلانتری پزشکی
3 آتریا خادمی شریف آباد پزشکی
4 گیتا خدیوی دندانپزشکی
5 سینا فرهی فر مهندسی مکانیک
6 شهزاد مالی معماری سیستم های کامپیوتری
7 سیمین منوچهری پزشکی.تخصص طب کار